Musikere

Bilder av Christian Lykke Jensen

Trompet Christian Lykke Jensen

Christian Lykke Jensen (trompet) begyndte sine studier på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i 2015 ved Nikolaj Viltoft og Jonas Wiik. I 2018/2019 studerede Christian på Hochschule für Musik und Tanz i Köln ved prof. Urban Agnas. Fra sommeren 2020 genoptager Christian sine studier på DKDM i København. Christian har desuden fungeret som freelancer ved bl.a. Prinsens Musikkorps, Danmarks Underholdningsorkester, Den Kgl. Livgardes Musikkorps og været på kontrakt i Det Kongelige Kapel & Aalborg Symfoniorkester.

Bilder av Peder Elias Strandjord

Tuba Peder Elias Strandjord

Peder Elias Strandjord (tuba) tog sin bachelor på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i 2016, og Master på Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover ved Prof. Jens-Bjørn Larsen I 2020. I 2014 var Peder finalist og solist med Bergen Filharmoniske Orkester i “De Unges Konsert”. Peder var med i Gustav Mahler Jugendorchester i 2017 & 2018, og ellers er brugt som assistent i de danske militærorkestre og symfoniorkestre i Skandinavien & Tyskland.

Bilder av Niels Aamand Pedersen

Horn Niels Aamand Pedersen

Niels Aamand Pedersen (horn) er siden 2019 ansat som alternerende solohorn i Odense Symfoniorkester. Han er uddannet fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium ved Ola Nilsson og Jakob Keiding, med supplerende studier og masterclasses hos blandt andre Lasse Mauritzen, Sarah Willis og Timo Ronkainen. Niels modtog i 2011 Modern Brass Quintets Krammelegat.

Bilder av Jeppe Lindberg Nielsen

Trompet Jeppe Lindberg Nielsen

Jeppe Lindberg Nielsen (trompet) har siden 2016 været ansat som 1. solotrompetist i Det Kongelige Kapel. Jeppe er uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium ved Martin Schuster og prof. Kristian Steenstrup, Hochschule für Musik i Karlsruhe ved Reinhold Friedrich, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium ved Jonas Wiik og Nikolaj Viltoft og derefter private studier hos solotrompetist Ketil Christensen. I sæsonen 2018/2019 var Jeppe tilknyttet Oslo Filharmonien som alt. solotrompetist og i 2018 modtog Jeppe ’John Audun Roager og Else Marie Duviers fond’s legat.

Bilder av Christian Tscherning Larsen

Basun Christian Tscherning Larsen

Christian Tscherning Larsen (basun) er uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium ved prof. Niels-Ole Bo Johansen og Rolf Sandmark og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium ved Torbjörn Kroon og prof. Jesper Juul Windahl. Derudover har Christian haft længerevarende vikariater i Aarhus Symfoniorkester, Det Kongelige Kapel & Copenhagen Phil.